برداشت قارچ

در پستهای قبلی گفته بودم که گاهی با دوستی که سالن قارچ داره، همراه میشم و کمک مختصری میکنم، امروز، وقت برداشت بود و شب بعد نماز، رفتم کمکشون. البته همراه با کارگران فعال و زحمت کشی که عکسشون را در ادامه میبنید. 😀

یک نظر

  1. آقا کارگر خواستید با مزد و با مواجب ! من هستم برای برداشت بعدی!

    تولید رو دوست دارم شاید با این دیدار ازشون چیزهایی یاد گرفتیم

    نور اعصاب !

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

کد امنیتی *