بایگانی برچسب : کارگر

ریا نباشه

امروز برای صزفه جویی در مصرف آب مدرسه قرار شد که تو باغچه، یه چاه بزنیم که متأسفانه به سنگ خورد و کار تعطیل شد. از آنجا که سنگ، مربوط به زیرسازی ساختمان هست و کوهستانی در کار نیست تا مشکل جدی ایجاد کنه، مقرر شد که خاک باغچه خالی بشه و سنگ برداشته یا سوراخ بشه. کارگرا هر کدوم ناز و ادایی در اوردن، یکی از دوستان روحانی که همه فن حریف هست و خیلی آدم مخلصی است، مسئولیت این پروژه را تقبل کرد، بهش پیشنهاد دادم جهت کم شدن هزینه بنده و ایشان با همدیگه کار را انجام بدیم و از ادا و اطوار کارگرا راحت بشیم. در روز به خاطر تردد مراجعین و طلاب، اصلاً امکان کار نیست. ادامه مطلب »