آرشیو الوسم : نامه

نامه ای از ناشناس

امروز باتفاق خانواده، رفتم نماز جمعه، به خاطر تشییع ۵ شهید مدافع حرم، خیلی از هفته های دیگه، شلوغتر بود، به زحمت یه جای پارک گیر اوردم و ماشین را گذاشتم، مطمئن بودم که کسی از این جا، برای تردد نمیتونه استفاده کنه، چون تمام راه ها به خاطر ماشینهای زیادی که اونجا پارک شدن، مسدود شده بود و وجود …

ادامه مطلب »