بایگانی برچسب : علیرضا دلفیه

بازگشت پیکان

حدود هشت ماه هست که پیکان را گذاشتم کنار، گرمای هوا و پاره ای تعمیرات، سبب استراحتش بوده، چند روز قبل باتری براش خریدم، فقط با باتری راه نیفتاد و پمپ بنزینش هم مشکل داشت، فرزند بزرگم، زحمت کشید و تعمیرش کرد، امروز یکم قبل از کلاس بعد از ظهر، همسایه بهم زنگ زد و گفت که چرخ عقب سمندتون پنچر شده، من هم مدنیه زاپاس ندارم براش، ظهر هم بود و نمیتونستم جایی ببرمش، بدون نگرانی و سر موعد مقرر با پیکان رفتم برای کلاس، یکی از طلاب دید که با پیکان اومدم، من هم که دنبال سوژه و عکس بودم، ازش خواستم عکس یادگاری بگیره و برام بفرسته. ادامه مطلب »