آرشیو الوسم : عزاداری

مجلس عزاداری متفاوت

امروز تو یک مجلس عزاداری متفاوتی شرکت داشتم. مجلسی با حضور برادران اهل سنت، واضحتر بگم، اکثر حضّار، سنی مذهب بودند. برادران افغانی مقیم رامهرمز. خیلیاشون آشنا بودند و من مشتریشون بودم ولی نمیدونستم افغانی و اهل سنت هستند. سالهای سال در بازار رامهرمز مشغول کار هستند، کاسبانی قانع و خوش برخورد که اتفاقا به سبب اخلاق و قیمت اجناسشان، …

ادامه مطلب »