بایگانی برچسب : رأی

هفتم اسفند

بالاخره هفتم اسفند هم رسید و انتظارها به سر آمد، تبلیغات و شام دادنها و بحثها، همه تمام شد و بار دیگر ملت به صحنه آمدند و در انتخابی دیگر، حضوری فعال پیدا کردند. آقا علی هم رأی اولی بود و اگر انتخابات، یک روز قبل گذاشته میشد، نمیتونست شرکت کنه، متولد ۶ اسفند ۷۶ هست و امروز متصدیان صندوق اخذ رأی یکی دو بار شناسنامه اش را چک کردن و از هم در باره سنش سوال کردن.

ادامه مطلب »