آرشیو الوسم : دزدی

جنایت جدید نیازمندان واقعی!!!

حدود یک ساعت پیش، دست مجرم بیماری دیگر به جنایتی آغشته شد.!!! قضیه از این قرار است که حاج خانم قرار بود امشب بره به یکی از دوستانش که ناخوش بوده، سری بزند، قرار شد، بعد از نماز مغرب و عشاء ایشان را برسونم، من که معمولاً اگه قراره برم جایی، چندتا کار را با هم ردیف میکنم که باصطلاح …

ادامه مطلب »