آرشیو الوسم : حفر چاه

ریا نباشه

امروز برای صزفه جویی در مصرف آب مدرسه قرار شد که تو باغچه، یه چاه بزنیم که متأسفانه به سنگ خورد و کار تعطیل شد. از آنجا که سنگ، مربوط به زیرسازی ساختمان هست و کوهستانی در کار نیست تا مشکل جدی ایجاد کنه، مقرر شد که خاک باغچه خالی بشه و سنگ برداشته یا سوراخ بشه. کارگرا هر کدوم …

ادامه مطلب »