آرشیو الوسم : ارث اجداد

رابطه بین اعداد در ارث

این متن را در یک سایت دیدم، بسیار خوب توضیح داده، با تشکر از نویسنده محترم، عیناً کپی میکنم: منبع: سایت شخصی دکتر اکبر احمدی از نظر محاسبات ارث، دو عدد یا متساوی و متماثل هستند و یا اینکه مختلف هستند و دو عدد مختلف یا متداخل هستند و یا متوافقند و یا متباین هستند. فرض تماثل و تساوی که …

ادامه مطلب »