مذهبی

عبادتهای ناشناخته۱

وقتی حرف از عبادت میشه، ناخودآگاه ذهنها میره سراغ نماز و روزه، که صد البته از عبادات بافضیلت هستند، اما بنده از منظر روایات اهل بیت عصمت و طهارت، قصد دارم، عبادتهای دیگری را معرفی کنم که مردم، کمتر به عنوان عبادت میشناسن، همیشه وقتی کسی را میبینیم که مشغول نمازه یا میفهمیم روزه بوده، بهش تقبل الله میگیم، اما …

ادامه مطلب »