بایگانی برچسب : شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی

یکی از معروفترین و شاید شلوغترین شبکه اجتماعی جهانی، فیسبوک است که متأسفانه از سال ۸۸ در ایران فیلتر شده و در دسترس نیست، علت را مسائل غیر اخلاقی ذکر میکنن که شواهد و قرائن، حاکی از اینه که بهانه ای بیش نیست و میشه صفحات خاص را فیلتر کرد نه اینکه کل سایت را از دسترس خارج نمود، علت اصلی فیلتر شدن آن، هماهنگی آشوبگران فتنه ۸۸ از طریق این سایت بوده. در این بین بعضیها از بعضی مراجع بزرگوار استفتاء نمودن و با سیاهنمایی و مطرح کردن خطر اسلام و مسلمین و کمک به اسرائیل، فتوای تحریم فیسبوک را گرفتن، بنده علی رغم این بحثها، و باتوجه به اینکه وظیفه علماء تبیین حکم است و تشخیص موضوع، به عهده مکلف است، از منظر تخصص و اطلاع شخصی خودم، منعی در استفاده از فیسبوک ندیدم و صفحه ای در آن دارم که البته به علت فیلترینگ، دسترسی کمی دارم، ادامه مطلب »